mr. N. Wijkman (advocaat)

Mr. Nicky Wijkman

Mr. Nicky Wijkman is sinds 2018 werkzaam in het strafrecht. Vanaf september 2020 is zij verbonden aan Luns • Van der Velden Advocaten. Sindsdien behandelt zij uitsluitend commune strafzaken, en staat zij in grote gewelds- en zedenzaken slachtoffers en/of nabestaanden bij. Regelmatig heeft zij opgetreden in zaken die in de media zijn geweest.

Begeleiding tijdens de gehele procedure

Mr. Wijkman kan u als slachtoffer begeleiden tijdens de gehele strafprocedure, waaronder het bijwonen van een getuigenverhoor bij de rechter-commissaris, het officiersgesprek, het opstellen van een spreekrechtverklaring, het indienen van een vordering benadeelde partij en/of het verzoeken om een contact- en/of gebiedsverbod uiteraard tijdens de zitting zelf.

Als geen ander weet mr. Wijkman hoe de verdediging van de verdachte naar strafzaken kijkt en hoe gereageerd zal worden op de vordering benadeelde partij. Daarbij is Nicky eerst ruim twee jaar werkzaam geweest als griffier bij de strafsector van de rechtbank Amsterdam. Hierdoor weet zij hoe de rechter tot zijn of haar oordeel komt en kan zij bepalen waar in een slachtofferzaak de juridische kansen liggen. Enkele zaken van mr. Wijkman staan hieronder. Voor meer informatie kunt u (vrijblijvend) contact opnemen via wijkman@l-vdv.nl of via 06-14044487.

Betrokken bij slachtofferzaken

d.d. 25 januari 2021
De verdachte is door de rechtbank veroordeeld wegens doodslag en driemaal poging tot doodslag. Cliënt is tweemaal door de verdachte beschoten, waardoor hij zowel fysiek als mentaal letsel heeft opgelopen. Cliënt is (onder meer) bijgestaan bij het officiersgesprek, het opstellen van de spreekrechtverklaring en het indienen van de vordering benadeelde partij. De rechtbank heeft aan de verdachte een gevangenisstraf van twintig jaar opgelegd, alsmede geoordeeld dat aan cliënt een schadevergoedingsbedrag van € 21.200,00 moet worden voldaan.
Rechtbank
Amsterdam
ECLI:
NL:RBAMS:2021:126
Raadsvrouwe:
d.d. 3 maart 2021
De drie verdachten hebben gezamenlijk een ripdeal gepleegd, waarbij cliënt met een automatisch vuurwapen is beschoten. Daarom heeft de rechtbank de verdachten veroordeeld wegens een poging tot doodslag en diefstal met geweld, waarna aan hen gevangenisstraffen van acht en negen jaar zijn opgelegd. Bovendien heeft de rechtbank een bedrag van € 16.246,07 aan cliënt toegewezen wegens de materiële en immateriële schade die hij hierdoor heeft geleden.
Rechtbank
Amsterdam
ECLI:
NL:RBAMS:2021:823
ECLI:
NL:RBAMS:2021:831
ECLI:
NL:RBAMS:2021:832
Raadsvrouwe:
d.d. 24 maart 2021
De verdachte heeft zich  schuldig gemaakt aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld, waardoor cliënt (onder meer) een operatie heeft moeten ondergaan en een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en betaling van een bedrag van € 9.043,94 aan schadevergoeding aan cliënt.
Rechtbank
Midden-Nederland
ECLI:
NL:RBAMS:2021:1144
Raadsvrouwe:
d.d. 23 juli 2021
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de verkrachting van cliënte en de diefstal van haar fiets. In deze zaak is cliënte (onder meer) bijgestaan bij het getuigenverhoor bij de rechter-commissaris, het officiersgesprek, het opstellen van de spreekrechtverklaring en het indienen van de vordering benadeelde partij. De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging. Daarnaast heeft de rechtbank een bedrag van € 18.620,54 aan schadevergoeding aan cliënte toegewezen.
Rechtbank
Rechtbank Midden-Nederland
ECLI:
NL:RBMNE:2021:3339
Raadsvrouwe:
d.d. 5 augustus 2021
De verdachte is veroordeeld wegens (onder meer) een brandstichting aan de auto van cliënt, die naar oordeel van de rechtbank lijkt te zijn gepleegd in een reeks van angst-inboezemende criminaliteit richting cliënt. Daarom heeft de rechtbank de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechtbank een bedrag van € 29.190,23 aan cliënt toegewezen wegens de schade die hij door het feit heeft geleden.
Rechtbank
Rechtbank Amsterdam
ECLI:
niet gepubliceerd
Raadsvrouwe:
Stuur ons een bericht en we antwoorden je zo snel mogelijk.
Bedankt voor je bericht.
Oops! Er is iets niet goed gegaan bij het versturen van het formulier...
Slachtoffer-advocaten.nl

Schoutstraat 57
1315 EW Almere

info@l-vdv.nl