Contactverbod en locatieverbod

Wij weten vanuit onze praktijk dat veel mensen die slachtoffer zijn geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, zich daarna (blijvend) onveilig voelen. Het is mogelijk om in de strafzaak tegen de verdachte te vragen om een contact- en/of locatieverbod. Wij kunnen u hier desgewenst meer uitleg over geven.

Onderwerpen in slachtofferzaken

Aangifte doen

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, dan wel uw naaste, dan is het belangrijk dat de aangifte goed op papier komt.
meer over aangifte doen

Benadeelde partij

Een slachtoffer in een strafzaak wordt ook wel aangeduid als “benadeelde partij”. De benadeelde partij heeft in een strafprocedure verschillende rechten.
Meer over benadeelde partij

Contact- en locatieverbod

Wij weten vanuit onze praktijk dat veel mensen die slachtoffer zijn geworden van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, zich daarna (blijvend) onveilig voelen.
meer over contact- en locatieverrbod

Klacht niet vervolgen / artikel 12 Sv procedure

Wanneer u van de officier van justitie bericht ontvangt dat degene waartegen u aangifte heeft gedaan, niet wordt vervolgd dan wel dat de zaak wordt geseponeerd, is het mogelijk om een procedure te starten bij het Gerechtshof.
meer over klacht niet vervolgen / artikel 12 Sv procedure

Officiersgesprek

In ernstige zaken kunt u voor aanvang van de zitting een gesprek aanvragen met de officier van justitie. U kunt in dat gesprek, waarbij u wordt vergezeld door uw advocaat, aan de officier van justitie vragen stellen.
meer over officiersgesprek

Procesbegeleiding

Van begeleiding bij het doen van aangifte, het opvragen van het strafdossier tot en met het opstellen en indienen van de vordering tot schadevergoeding, onze advocaten begeleiden u kundig door het gehele strafproces.
meer over procesbegeleiding

Schadevergoeding

Wanneer u zich in een strafzaak voegt als slachtoffer/benadeelde partij, biedt de wet u de mogelijkheid om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.
meer over schadevergoeding

Spreekrecht

Indien u slachtoffer bent van een zwaar misdrijf is het mogelijk dat u gebruik maakt van uw spreekrecht. U kunt, indien gewenst samen met een advocaat, een schriftelijke verklaring opstellen.
meer over spreekrecht
Stuur ons een bericht en we antwoorden je zo snel mogelijk.
Bedankt voor je bericht.
Oops! Er is iets niet goed gegaan bij het versturen van het formulier...
Slachtoffer-advocaten.nl

Sketchhouse
Randstad 22 9
1316 BN Almere

info@l-vdv.nl